Hol tartunk most

2023
A tisztaság fenntartásában érdekelt igényes piaci szegmensekre fókuszálva optimalizáltuk a kínálati modellünket. Számos kedvezményt tartalmazó árképzési rendszerünket előnyős megtérülési számításokkal támasztjuk alá. Üzleti tervünket tökéletesítettünk, így a megvalósíthatóság minden lényegi (műszaki- jogi, piaci - és pénzügyi) szempontját mérlegelve a megrendelőink és a befektetőink teljes megelégedésére számíthatunk.
2022
Saját 3D nyomtatóparkot létesítettünk, közel 50 db nyomtatóval folyamatosan azon dolgoztunk, hogy a lehető legjobb műszaki fejlettségi szintre emeljük a prototípust. Számos sikeres teszt és hibrid gyártási eljárást kipróbálva, végül kifejlesztettük a sugárszőnyeg technológia legújabb kiviteli formáját. Az új hardvernek köszönhetően a működési paramétereket minden eddiginél sikeresebben tudtuk az igénybevételi jellemzőkre hangolni, ezzel tovább fokoztuk a preventív tisztítási hatásfokát.
2021
A design összehangolása a funkcionalitással, a teljesítmény fokozása, a várható élettartam növelése, a sorozatgyártás lehetséges eszköztárának újabb vizsgálata.
2020
A hidrodinamikus működési rendszer optimalizálása és a bistabil kapcsolási végállapotok elérésének finomhangolása.
2019
Működési tesztek a reakcióidő gyorsítására, és az injektorok kapcsolóüzemű jelformálási jellemzők, vagyis a digitális közegáramlás kibocsájtási paraméterek tökéletesítése.
2018
A sugárszőnyeget alkotó injektor cellák működési jellemzőinek optimalizálása, gyors rövidpályás érzékelés, az észlelés pontosságához szükséges érzékelési felület koherens kiterjesztése.
2017
Az ipari alkalmazhatóság legfőbb kritériumainak meghatározásával pontosítottuk az optimális teljesítmény és a fenntartható műszaki megvalósíthatósági paraméterek összességét.
2016

A prototípust CNC megmunkálással precíziós forgácsolással készített alumínium alkatrészekből Építettük meg, melyekből a sugárszőnyeg első szériáját sikerült működésre bírni, persze ekkor már egyre fokozódott az innovációnk körüli elvárások nyomása.

  • Újabb és újabb bizonyítékokat és „referenciákat” vártak tőlünk a kezdeti befektető jelöltek, pedig ekkor még számos részlet kidolgozásra várt. Számos a tisztaság világát értő szakember elismerte az innovációnk újdonságát és a benne rejlő lehetőségek komolyságát, ám érdemi segítséget a megvalósítás gyorsabb előmozdítására tőlük sem kaptunk. 
2015
A sugárszőnyeg preventív célú tisztítási effektus működési hatékonyságának sikeres igazolása.
  • A hatásfok optimalizálására tett kezdeti eddigi kísérletek egyre több támpontot adtak az ideális termékfejlesztési irány felismerésére. Végül, minden kétséget kizárva és az sorozatgyártásra optimalizálható fejlesztési irányok összességét megismerve és elemezve, a műszaki műanyagok fröccsöntésére épülő alkatrészekből megépített technológiai megvalósítás mutatkozott a leginkább célravezetőnek.
2014
Számos injektor cella elrendezés és alternatíva kiviteli forma került kidolgozásra, miközben több gyárthatósági módszert is alaposan megvizsgáltunk.
  • Az ideális hatékonyság, az előnyös kiviteli forma, a strapabíró működési rendszer megvalósítás újabb és újabb rendszerszintű újragondolására tökekedve, a gyakorlati megvalósítás során gyűjtött tapasztalatok és az egyre sikeresebb teszteredmények a termékfejlesztés új szakaszait hozták. Újabb ás újabb szempontok egyidejű teljesülésére törekedve, összegeztük az elmúlt évek fejlesztési eredményeit és körültekintő alapossággal meghatároztuk a műszaki fejlesztés további lehetséges irányait, melyeket rendre kivizsgáltunk.
2013
A sugárszőnyeg technológia elektromos áram nélkül megvalósuló hardver szintű digitalizálási eljárásának optimalizálása, az injektorcellák felületi integrálási alternatíváinak vizsgálata.
  • A gyorsan lezajló tisztító közeg kibocsájtás hatékonyságának kezdeti optimalizálási próbálkozásai. Az sugárszőnyeg felszínén való áthaladás során az érintkező (cipőtalpak és gumiabroncs) kontakt felületek valós időben történő (real-time) térbeli és időbeli leképezésének optimalizálása (észlelés, digitális vizsgálat és a teljes tisztítási folyamat egyidejű biztonságos kiteljesedése) nagyon összetett elvárási rendszert támasztott. A sugárszőnyeg technológia kezdeti gyártmányterveinek elkészítése, és az első próbálkozások a gyakorlati kivitelezésére, ekkor még 3d nyomtatással minden tapasztalat nélkül. Ekkora tevődik az első üzleti terv jellegű pénzügyi kalkulációk egyre részletesebb kidolgozása.
2012
Az ideális működési rendszer, az optimális teljesítmény, a strapabíró kiviteli forma és az elvárt funkcionalitás egyidejűségének elemzése.
  • A hatékony prevenciótól elvárt funkcionális telítettség megvalósítása (pl. a rálépés helyén és idejében megvalósuló biztonságos öngerjesztő tisztítási impulzus kibocsájtás, ezzel egyidejűleg a kimosott szennyeződés összegyűjtése és kivezetése és az öntisztulási képességek kidolgozása mellett), a kifejlesztett reflexív automatizálási eljárás által biztosított gyorsaság és pontosság ideális összehangolása.
2011
A sugárszőnyeg műszaki megvalósíthatósági szempontrendszerének elemzése, lehetséges összetett kiviteli formák vizsgálata.
  • Ekkor kezdett körvonalazódni bennem mennyire összetett feladat és komplex kihívás egy konkrét (a jelenben oly népszerű virtuális világ helyett a valós) tárgyiasult technológia létrehozása.
2010
Szabadalmi ügyvivő bevonásával a sugárszőnyeg technológiát leíró szabadalmi beadvány elkészítése és benyújtása.
  • A szabadalom menedzselési feladataink ekkor kezdődtek és máig tartanak, időközben a világ legtöbb, iparilag fejlett államára megkaptuk, megvédtük és fenntartjuk a szabadalmat.
2009
A sugárszőnyeg lehetséges kiviteli formájának tervrajz szintű kidolgozása és az első gyakorlati kiviteli gyártmánytervek elkészítése.
2008
A sugárszőnyeg működési rendszerének technológia alapjainak megalkotása.
2007
Hardverszintű funkcionális (reflexív) automatizálási koncepció alapjainak kidolgozása.
  • Az automatizálási költségek csökkentése és a módszerek hatékonyságának fokozása mellett, elsődleges cél volt az ismert automatizálási eljárások kreatív újragondolása.
2006
Automatizálási módszerekkel tökéletesíthető termékfejlesztési témák célzott elemzése.