• Tökéletes megbízhatóság

  Tökéletes megbízhatóság

  A JETMAT® mindig az érintkezéssel egyidejű, biztonságos tisztító-impulzus kibocsájtást végez.

 • Féktelen tisztaság

  Féktelen tisztaság

  Teljes körű fertőtlenítés. Baktericid, Virucid, Fungicid, Algicid hatás

 • Kivételes pontosság

  Kivételes pontosság

  Integrált nagynyomású tisztító modulok ezrei, rendkívüli érzékenységet garantálnak.

 • Páratlan ellenállóképesség

  Páratlan ellenállóképesség

  Szélsőségesen összetett igénybevétel esetén is biztonságos és zavartalan a működés.

 • Kiegyensúlyozott működés

  Kiegyensúlyozott működés

  Öngerjesztő tisztításvédelem, tökéletes összhangban együtt mozog a felhasználóval.

 • Szédítő gyorsaság

  Szédítő gyorsaság

  A JETMAT® villámgyors reakcióidővel (0,01 sec), tökéletesre hangolt reflexekkel működik.

JETMAT® Valós idejű automatikus tisztaságvédelem

Szavazás

A tisztaságvédelem sokkal több figyelmet érdemelne?

Szavazok

Megosztás

Facebook

Kapcsolat

MAGONY RICHÁRD

Automatizálás-fejlesztő mérnök

Tulajdonos / Felelős vezető / Feltaláló 

A JETMAT® technológiát védő EU / US / BR / MX / IL / RU / UA / IN / CH / JP / KR / MY / PH / ID / AU / NZ nemzetközi szabadalmi jogok többségi tulajdonosa.

+36 30 374 3330     richard.magony@jetmat.com

JETMAT® Hungary             Cím: Törökbálint, Hosszúrét u. 1

+36 23 952 614  /  info@jetmat.com

GPS: 47°26'44.2"N 18°52'53.1"E


Működés elemzés

A JETMAT® a reflexív működése, nagy energiájú koncentrált tisztítóimpulzus kibocsájtással a valós idejű tisztaságvédelem minden működési előfeltételét biztosítja.

A tisztaságvédelem speciális sajátosságait is figyelembe véve (nedvesség, különféle típusú gyakran agresszív szennyeződések, korrozív hatások, változékony környezeti jellemzők, szélsőséges terhelések, dinamikus igénybevétel, jelentős koptató hatás, stb.), a működés zavartalanságát biztosítani és a bonyolult alkalmazástechnikai elvárásoknak is egyidejűleg eleget tenni csupán a JETMAT® egyedülálló funkcionálisan telített, fejlett mechatronikai rendszere képes.

Tisztaságvédelmi technológiánk összetett működési rendszere, a funkcionális elvárások maradéktalan érvényesülését biztosító, valós idejű zavarvédett logikai jelfeldolgozáson alapul.

A JETMAT® tisztaságvédelem öngerjesztő impulzusai tökéletes együtt mozognak a felhasználóval.

A JETMAT® a felhasználók helyváltoztatásával teljes összhangban, időben és térben tökéletesen leköveti a vele érintkező, mozgásban lévő szennyeződés átvivő járófelületeknek a JETMAT® tisztítófelszínén elfoglalt pillanatnyi helyzetét.

Az érzékelési és jelfeldolgozási folyamat lényegében ezzel az alapvető döntési képességgel kezdődik.

A JETMAT® felismeri és azonnal elemi egységekre bontja (digitalizálja) a járófelületeket, figyelembe véve azok egyedi alakját és az érintkezés pillanatnyi helyzetét.

A műveleti rendszer logikai jelfeldolgozási algoritmusa, a digitalizált járófelület egységeknek a műveleti felszínbe integrált modulok felett elfoglalt, pillanatnyi elhelyezkedésénnek észlelésén alapszik.

A konstrukciós digitalizálás alapegysége maga a modul, aminek mérete a műszaki paraméterektől és a JETMAT® vázszerkezet mátrix elrendezési típusától függően eltérő. Általában egy tisztítómodul által kezelt felületrész alig néhány négyzetcentiméter.

A jelfeldolgozási folyamatban, a digitalizálás során egységekre bontott érintkező felületrészeket a JETMAT® a továbbiakban alapvetően két csoportra osztja.

Azok a felületegységek, melyek a véletlenszerű érintkezés során teljesen lefednek egy kibocsátási pontot, azok logikai 1 állapotba billentik az alattuk lévő tisztító modult és a tisztítóközeg kibocsátása azonnal létrejön. Amelyek csupán részlegesen vagy egyáltalán nem fednek le kilépési pontot, azok alatt a modul logikai 0 állapotban passzív marad, és nem jön létre a impulzus kibocsátás. Az így felügyelt aktív modulokból kilépő öngerjesztő tisztító impulzusok járófelület alatti oldaláramlásai a szélső járófelületrészeket is elérik és megtisztítják annak ellenére, hogy azok alatt nincs közvetlen kilépő impulzus.

Ez biztosítja, hogy a nagy sebességű (vízsugár, gőz, vagy sűrített levegő) tisztító impulzust generáló JETMAT® tisztítómodulok minden esetben csak biztonságos kibocsájtást végezhessenek. Vagyis, csak akkor lépnek ki a JETMAT® felszínéből az egyes nagy energiájú tisztító impulzusok, ha azok kiáramlása azonnal a felettük lévő járófelületegységbe ütközik.

Így, a kilépő tisztító impulzus csak a járófelületegység által lezárt (cipőtalp vagy gumiabroncs alatti védett) térrészbe tud kiteljesedni, és ott azonnal érvényesül az kibocsájtott impulzus közegáramlási mozgási energiája, ami jelentős szennyeződés eltávolító hatással bír.

Természetesen minden egyes JETMAT® modul ugyanezt a feladatot látja el. A teljes felszín alatt, szoros egymás melletti elhelyezkedésben, a speciális mátrix elrendezésbe integrált modulok a digitalizálást tökéletes összhangban együtt végzik. Ez a folyamat ismétlődik minden pillanatban, mikor az áthaladás során valamely járófelület érintkezik a JETMAT® felszínével.

Ez azt eredményezi, hogy biztonságos valós idejű tisztítási impulzussorozat alakul ki minden járófelület alatt. A kibocsájtott impulzusok száma, vagyis a tisztítási impulzussűrűség (másképpen mondva a felbontás a mértéke) a JETMAT® esetében a konstrukciós változók függvénye. Ezért az impulzussűrűség pl. egy 43-as méretű cipőtalp alatt széles skálán mozog (40-60db), de akár 100db is lehet az egyes JETMAT® típusoktól függően.

Tehát, egyetlen érintkezés (rálépés) alatt, ennyi független kilépési pontból csapódik ki a tisztító impulzus a cipőtalpra. Nincs az a szennyeződés ami ilyen intenzív közegáramlásnak ellen tudna állni.

Ez a JETMAT® tisztaságvédelem fejlett mechatronikai rendszerének a meghatározó működési algoritmusa.

Ennek köszönhetően soha nem tud elszabadulni, azaz szökőkút szerűen a magasba törni a tisztító impulzus. A JETMAT® az érintkezési pontok környezetéből az alig észlelhető vízgőz elszívásáról is képes gondoskodni.

A működés eszenciája a logikai vizsgálat helyességén és gyorsaságán alapszik, és lényegében az impulzus kilépési pontok biztonságos kibocsájtási előfeltételeinek elemzését követő megygyőző mőködési sajátosságokban teljesedik ki.