Értékesítési folyamat

A JETMAT® és kapcsolt szolgáltatásainak tartós bérbeadásra épülő értékesítési folyamata, az alábbiak szerint teljesedik ki

  • Az első konzultáció alkalmával, megismerjük az érdeklődő cég igényeit és a jelenleg alkalmazott takarítási gyakorlatukat.
  • Felmérjük az adott helyszíneken előforduló munkafolyamatokból eredő helyváltoztatási szokások beszennyező potenciálját.
Árajánlat készítés során, részletes technológia adaptációs folyamatot végzünk, ekkor alapvető fontosságú bemeneti adatokat gyűjtünk. 

Feltérképezzük a leendő megrendelőnknél létesített összes munkavállalói pozícióval kapcsolatos, azok épületen belüli helyváltoztatása során rendeltetésszerűen a padlószinten terjedő szennyeződések logisztikáját.
  • Hol, milyen szennyeződés típusok vannak jelen? - Milyen formában? - Milyen mennyiségben? - Milyen eloszlásban? - Milyen gyakorisággal?
  • Melyik helyiségben, mekkora és milyen időbeni eloszlású a személyek, az anyagok és az eszközök átáramlása?
  • Hol, milyen paraméterekkel rendelkező gépjárművek közlekednek (össztömeg, sebesség, nyomtáv és tengelytáv gumiabroncs paraméterek, stb.)?
Analizáljuk az épületen belüli szennyeződések jelenlegi szétterjedési jellemzőit, majd a paraméterek bírtokában meghatározzuk az ideális JETMAT® telepítési helyszíneket, valamint a szükséges méreteket és az elsődleges tisztítási paramétereket (nyomásviszonyok, teherbírás, adalékanyagok összetétele, öntisztulási ciklusok, karbantartási gyakoriság). 
1. A telepítési helyszínek és teljesítmény igények ismeretében, a meglévő épületgépészeti rendszerhez igazított installációs (épületgépészeti rákötési) tervet készítünk az elsődleges közeg-hozzávezetések (víz, szennyvíz, sűrített levegő, és közvetve az elektromos áram) biztosításához, hogy minden egyes JETMAT® szőnyeg működése biztosított legyen. A teljes ellátórendszernek a kiépítése és fenntartása (normál esetben) a megrendelő feladata, hiszen mindez szerves részét képezi az épületük teljes gépészeti rendszerének, ami a megrendelő számára stratégiai fontosságú lehet, ezért hosszútávú érdekek miatt (külön felkérés nélkül) mi nem kívánunk ebbe beavatkozni. A felmérést követően megadjuk, hogy az egyes JETMAT® telepítési helyszíneken milyen elsődleges közegáramlási paramétereket kell biztosítani. Természetesen, minden a JETMAT® sikeres adaptációját elősegítő és az ideális tervezéssel kapcsolatos információt a megrendelő rendelkezésére bocsájtunk és folyamatos szaktanácsadást is biztosítunk.
2. A műszaki paraméterek pontosításával egyidőben, konszenzusra jutunk a tekintetben is, hogy milyen gyakoriságú, milyen jellegű és mely területekre kiterjedő kiegészítő takarítási szolgáltatást elvégzése marad indokolt a tisztaságvédelmi rendszer bevezetését követően. A megrendelővel közösen meghatározzuk az egyes épületrészeken belüli terekben fenntartani kívánt tisztasági szintet, igény esetén javaslatokat teszünk az egyedi minősítési eljárásokra, valamint az kritikus helyzetek beavatkozási, eljárási feltételrendszerét is kidolgozzuk. Közös megállapodással definiáljuk és elfogadjuk az ellenőrzési, adatrögzítési és a kapcsolattartási rendszert.
3. A JETMAT® tisztaságvédelmi technológia műszaki paramétereinek adaptációját és a takarítási igények pontosítását követően, az optimális lefedettséget biztosító telepítési tervek bírtokában, az ügyfél egyedi igényeinek eleget tevő pontos és minden részletre kiterjedő átfogó árajánlatot készítünk. Ajánlatunk kidolgozását követően, kezdetét veszi a végső ártárgyalási folyamat, melynek keretben a hosszú távú bérbeadáson és kapcsolt szolgáltatásokon alapuló együttműködés feltételeit is megtárgyaljuk és jóváhagyjuk.
4. Minden esetben minimum 3-5 év időtartamra szerződünk! Oly módon, hogy a bérleti szerződés automatikusan megújul amennyiben az előre lefektetett objektív feltételrendszer kölcsönös elégedettséggel megvalósul. Az együttműködés teljes feltételrendszerét természetesen erre a célra rendszeresített szerződésben szabályozzuk, melyben minden speciális esetet külön kezelünk.

Ezt követően párhuzamos folyamatok kezdődnek

A megrendelő (ügyfél) a bérleti szerződés aláírását követően

15 napon belül a szerződésben vállalt kezdő önrészt (kaució) átutalja a számlánkra.

Az ügyfél maga megkezdi, (vagy cégünket felkéri)

a fent egyeztetettek szerint általunk készített, és az ügyfél által elfogadott telepítési tervek alapján a fogadófelületek, valamint az épületgépészeti közeg-hozzávezetések kiépítését.

Mi az önrész beérkezését követően, haladéktalanul megkezdjük

egyrészt az egyedi igények szerinti JETMAT® szőnyegek legyártását, másrészt a telepítési előkészületek ellenőrzését.

A bérleti szerződés megkötését követő 60. napon készre jelentést kérünk az ügyfél részéről,

az összes rábízott előkészületi feladattal kapcsolatban. (Amennyiben ezekkel az ügyfél bennünket bíz meg, akkor természetesen mi gondoskodunk a megadott határidő betartásáról.)

Ezt követően 30 nap alatt

lezajlik a JETMAT® rendszer telepítése, a beüzemelés és a teljes műszaki átadás.
Ezzel párhuzamosan (a bérleti szerződésben rögzítettek szerint) szaktanácsadással és akár általunk minősített szakértő takarítócégek közvetítésével elősegítjük a megfelelő tisztaságmenedzsment szolgáltatás megkezdését és állandó fenntartását.

SZERZŐDÉSKÖTÉST KÖVETŐ 90. NAPRA A JETMAT® KÍNÁLTA HATÉKONY PREVENCIÓRA ÉPÜLŐ TISZTASÁG MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDŐDIK. 

EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON, A FENNTARTHATÓ KORLÁTLAN TISZTASÁG TELJES ÉLMÉNYÉT KÍNÁLJUK! 

IDEJE MÁSKÉPP GONDOLNI A TISZTASÁGRA!